Templářská sídla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Templáři v zemích Českých měli v držení následující sídla. V některých z nich byly ustanoveny komendy:

 • CZ_PrahaPraha na Starém Městě u rotundy sv. Vavřince. Komenda s názvem „Jeruzalémská“ (1231)
  • podřízená komenda v Uhříněvsi, nedaleko Prahy (1292)
  • dvůr a kostel ve Stodůlkách
  • sídlo v Praze se stalo na konci 13. století preceptoriátem pro Čechy, Moravu a Slezsko (později i Rakousko)
 • Čejkovice s dvorem Šakvice (majetek získán 1248, komenda od r. 1269)

CZ_Cejkovice

 • CZ_TemplsteinJamoliceTemplštějn se dvory a  kostely (kolem roku 1250):
  • Bohuslavice, Dobřínsko, Dukovany
  • Horní Dubňany, Petrovice, Popovice
  • Brno (komenda?)
 • Město Vsetín s hradem Freundsbergem -Klenov (1300)
  • Klenov (zámek Freundsberg). V archivu zámku je dokument dosvědčující, že Freundsberg byl v roce 1308 templáři pronajmout jednomu z místních feudálů na dobu 31 let. Samotný hrad prý vystavěli templáři v roce 1297.
  • CZ_StramberkŠtramberk, hrad řádu, první zmínky v roce 1220 (podle jiných zdrojů tento hrad získali templáři v roce 1241 na oplátku za účast v bitvě o Legnici), později jej vlastnili místní feudální páni. Byl částečně zachován.
 • Slezská Malá Olešnice (Polsko) s vesnicemi a dvory, z nichž některé byly na území současné ČR :
  • Kalinowa-Kallen, Brožec-Brosewitz, Jawor-Jaworów
  • Male Jankowice-Jenkwitz, Tempelfeld-Owczany, Frauenhein-Chwalibožice
  • Rosenhein-Godzikowice, Hennensdor-Osiek, Psary-Hünern
  • Bakow-Bankau, Hennansdorf-Kowalów ,Güntersdorf-Czestoczice
  • komenda podléhala přímo centru alemansko-slovanské preceptury v Braunschweigu

Dalším směrem, kde moravští templáři získávali majetky, bylo Rakousko. Jednalo se zejména o vsi v okolí Vídně, které tvořily další ekonomické zázemí pro expanzi řádu. Protože však v Rakousku nefungovala žádná samostatná komenda, bylo toto území přičleněno k českomoravské provincii a Ekko, vedle majetků pro řád, si dále rozšiřoval titulaturu (commendator prouincialis per Bohemiam. Morauiam et Austriam, et fratres domus in Shekwitz ordinis cruciferorom de templo).

Mapa templářských sídel ve střední Evropě:

Central_Europe_Map_1300