Templářský řád používal historicky více druhů křížů jako své označení. Níže je uveden jejich chronologický přehled.

 

1119 – Lorrainský kříž

Prvním symbolem, jenž templářský řád obdržel byl méně známý lorrainský kříž. Řádu byl udělen roku 1119 od jeruzalémského patriarchy, ten byl spřízněn s Bernardem s Clairvaux.

Lorrainsky_kriz_2Lorrainsky_krizLorrainsky_kriz_3Lorrainsky_kriz_4

 

1146 – Kříž osmi blahoslavenství

Dne  27. dubna 1146 daroval papež Evžen III templářům ještě kříž osmi blahoslavenství. Tento kříž již měl své majitele, byl jím Řád rytířů sv. Jana z Jeruzaléma, neboli Johanité.

Osmirohy_krizOsmirohy_kriz_2Skotsky_templarsky_kriz

 

1147 – Croix pattlée, templářský kříž

Dnes asi nejznámější „Croix pattlée“ nebo prostě „templářský kříž“ či „tlapatý kříž“ přijali Templáři jako symbol na svých bílých pláštích v roce 1147. Nebyl zde ale uřčen žádný specifický styl a templáři používají různé verze tohoto kříže. Tlapatý kříž (Croix pattée) nebyl v žádném případě jejich oficiální symbol.

Templarsky_krizTemplarsky_kriz_2Templarsky_kriz_3Templarsky_kriz_4

 

1147 – Kříž templářských rytířů z Calatravy

V roce 1147 byli Templáři pozváni králem Kastilie, Alfonsem VII., chránit hrad, který dobyl od Moorseho. Hrad byl nazýván Calatrava (arabsky Qal’at Rabah: “pevnost Rabah”). Templáři založil posádku a zůstali tam po dobu deseti let.

Calatravsky_kriz

 

1200 – Složitější podoba osmirohého kříže

Kolem roku 1200 začali Templáři používat novou verzi osmirohého kříže. Protože se templáři nechtěli dělit o stejný kříž s johanity, přepracovali jej do složitější podoby za využití umění geometrie.

Kotvicovy_krizKotvicovy_kriz_2

 

1825 – Skotský templářský kříž

Skotsko: roku 1825 bylo rozhodnuto, že rytíři budou užívat bílý plášť nebo hábit s červeným osmirohým křížem na levé části hrudi, což symbolizuje osm bodů templářské verze Blahoslavenství:

Cross_148x150

  1. duchovní radost
  2. vydržet pronásledování
  3. žíti bez zloby
  4. plakej nad svými hříchy
  5. poniž Ty, jejž Tě zradili
  6. miluj spravedlnost
  7. buď milosrdný
  8. buď upřímný a s čistým srdcem